MISSIE EDC

2 petrus 3 : 8b
“geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.”

 

EDC Carnisselande-Portland wil Christenen aanmoedigen om Jezus te volgen in het dagelijks leven.

Het is Gods wens dat een ieder Hem leert kennen. Vandaag de dag hebben kerken geen aantrekkingskracht meer op mensen. Steeds meer mensen hebben een kerkgebouw nog nooit van binnen gezien, en dat aantal zal steeds verder groeien. Vroeger zochten de mensen hun toevlucht in de kerk, maar als je nog nooit in de kerk geweest bent, zoek je daar ook geen hulp.

Om in contact te komen met die groep mensen, zullen we op een andere manier zichtbaar moeten zijn in de samenleving. Gods Kerk is niet een gebouw, maar het is een gemeenschap van mensen die Hem actief willen volgen en zich in hun hele leven afhankelijk weten van Hem.

God leert ons om te zien naar de mensen om ons heen. God wil dat wij de samenleving waarin wij wonen dienen en een helpende hand bieden; praktisch, met compassie. Die mensen zijn niet ver weg, want dat zijn onze buren, collega’s en eigenlijk iedereen waar we contact mee hebben!

 

Wat betekend dat concreet?

EDC Carnisselande-Portland wil door het organiseren van sociale activiteiten in de wijk de Kerk van Christus als gemeenschap zichtbaar maken, en die mensen bereiken met de meest mooie boodschap die je jezelf kunt voorstellen !

Zie hieronder ook een uitleg van de Missional Church: