OVER EDC

EDC staat voor EveryDayChurch, in normaal Nederlands kunnen we dat het beste vertalen met: Elke Dag Christen.

 

EDC is een nieuwe werkgroep die in 2012 is gestart door enkele leden uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Barendrecht. Inmiddels is die groep uitgegroeid tot gelovigen en geïnteresseerden uit allerlei groepen uit de samenleving.

Vanaf 2015 is er een intensieve samenwerking ontstaan met de community LEEF! uit Rotterdam. Zie hiervoor ook het kopje 'links'.

 

Wij weten ons geïnspireerd door Gods Woord en Geest en willen Christenen aanmoedigen zichtbaar te worden in de samenleving en te vertellen waar het echt om gaat in dit leven.